Služby

  • Komplexní zajištění investorské a inženýrské činnosti ve stavebnictví
  • zajištění projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby
  • vyřízení  územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby, kolaudačního souhlasu
  • vypracování výkazu výměr a rozpočtu stavby dle ceníků ÚRS a aktuální situace na trhu, vypracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby
  • provedení výběrového řízení na dodavatele stavby
  • technický dozor investora při provádění stavby, znalost problematiky administrace staveb spolufinancovaných z prostředků dotačních fondů EU

Poradenství v odvětví cen stavebních prací u staveb již provedených nebo rozpočtů prováděných staveb, zajištění znaleckých posudků cen stavebních prací a vad staveb ve spolupráci se znaleckým ústavem PROFI TEN

Technická pomoc pro pojištěné při likvidaci pojistných událostí na nemovitostech ve spolupráci s Ing. Jaromírem Daňkem, PROFI TEN